LOK PiK Wrocław

Stowarzyszenie kolekcjonersko-strzeleckie

Składki i opłaty

Logo klubu LOK PiK Wrocław

Klub LOK PiK ma charakter całkowicie niekomercyjny, więc prowadzimy go wyłącznie po kosztach. Składki są w całości przeznaczone na pokrycie kosztu wynajmu strzelnic oraz opłat wymaganych przez Ligę Obrony Kraju.

Cennik dla członków zwyczajnych

Cennik dla członków wspierających

Dodatkowo, za wysyłkę zaświadczenia o przynależności pobieramy opłatę według cennika inPostu. Kwota składki jest kwotą minimalną; możesz wpłacić więcej pieniędzy jeśli chcesz, dziękujemy.

Numer konta

To jest numer naszego konta bankowego w mBanku, na które należy wpłacać składki członkowskie oraz pozostałe opłaty:

53 1140 2004 0000 3902 4502 8825

Zgromadzone środki przekazujemy w kwartalnych rozliczeniach do Biura Dolnośląskiego Zarządu LOK we Wrocławiu.