LOK PiK Wrocław

Stowarzyszenie kolekcjonersko-strzeleckie

Czym jest LOK PiK?

Logo klubu LOK PiK Wrocław

Klub LOK PiK to stowarzyszenie o charakterze kolekcjonerskim i strzeleckim, formalnie będące jednostką terenową Ligi Obrony Kraju.

Klub LOK PiK powstał we Wrocławiu latem 2020 roku z inicjatywy piszącego te słowa Mikołaja Bartnickiego – strzelca sportowego, kolekcjonera broni palnej, autora bloga Od zera do rewolwera. LOK PiK, początkowo będący mikroklubem kilku kolegów ze strzelnicy, obecnie zrzesza kilkadziesiąt osób; nie tylko z Wrocławia, ale także z dalszych zakątków kraju.

Działalność kolekcjonerską i sportową mamy wprost wyrażoną w statucie, zatem przynależność do LOK PiK wypełnia ustawową ważną przyczynę posiadania broni palnej do celów sportowych i kolekcjonerskich w zakresie należenia do stowarzyszenia o charakterze strzeleckim oraz kolekcjonerskim (UoBiA art. 10 ust. 3 pkt 3 i 5).

Trzeba jednak uczciwie zaznaczyć, iż LOK PiK nie posiada licencji klubowej PZSS i w dającej się przewidzieć przyszłości nie planujemy tego zmieniać. Podstawowym celem naszego stowarzyszenia jest organizowanie przystępnych treningów dla posiadaczy broni palnej we Wrocławiu, a licencja klubowa PZSS nie jest do tego potrzebna.

Nasz Klub ma charakter koleżeński. Nie kreujemy się na elitarnych taktycznych instruktorów ani nie stawiamy żadnych zbędnych wymogów. Nie dzielimy naszych klubowiczów na równych i równiejszych, wszyscy korzystamy z oferty Klubu na identycznych zasadach. Zapraszamy każdego strzelca; czy masz broń współczesną, czy czarnoprochową rozdzielnego ładowania – u nas jesteś mile widziany.